fbpx

ДИЗАЙН И КАЧЕСТВО

При разработването на уеб сайтове и онлайн магазини отделяме голямо внимание на стилистика, структура и функционалност. Предлагаме изработка на различни видове уеб сайтове: корпоративни, презентационни, медийни, продуктови и много други.

АДАПТИВНОСТ

Адаптивността на уеб сайтовете е от значение за правилното им визуализиране на устройства с различна резолюция. Всички сайтове, разработвани от AB Studio, са с адаптивен дизайн и изглеждат добре както на големи монитори, така и на смартфони.

E-start school - уеб сайт
Augeo Family Estate - уеб сайт
Women Leaders Website

ГАРАНЦИЯ И ПОДДРЪЖКА

Всеки уеб сайт или онлайн магазин, разработен от нас, има безплатна гаранция в рамките на 6 месеца. Предлагаме поддръжка на разработения уеб сайт / онлайн магазин, която включва: добавяне на изображения / текст, премахване на информация, публикуване на статии, корекции в дизайна, защита и много други.

Не е необходимо сайтът да бъде разработен от нас – предлагаме поддръжка и на вече съществуващи сайтове.

ПРОЦЕС НА ПРОЕКТИРАНЕ

В основата на процеса на проектиране на един уеб сайт или онлайн магазин е концепцията. Изграждането на концепция започва от първия етап на проектирането – анализ и проучване.

При проучването ние се запознаваме с бизнеса или дейността на нашите клиенти. Преди да започнем работа по проект, правим анализ и проследяваме тенденциите в сферата на развитие на дейността. Запознаваме се с желанията и идеите на клиентите ни, които са от първостепенна значимост при формирането на цялостната концепция.

При изграждането на сайт или редизайн на съществуващ такъв, ние се съобразяваме с изградената визия на фирмата – цветове, шрифтове, графични елементи.

Етапите, през които преминава разработването на уеб сайт или онлайн магазин, включват:

  • Проучване и анализ на дейността.
  • Оформяне на концепцията.
  • Реализация на уеб проекта.
  • Тестване.
  • Корекции по изградения сайт.

 

При желание на клиента, можем да предложим и съдействие при популяризирането на уеб сайта / онлайн магазина в Интернет. Предлагаме онлайн рекламни кампании във Facebook, Google AdWords и др.

СРОКОВЕ И ЦЕНИ

Срокът за разработване на уеб сайт или онлайн магазин зависи от цялостната структура на сайта (страници, текст, изображения, ефекти и др.) и функциите, които той трябва да притежава. Срокът за изграждане на малки сайтове (за събития или информативни) обикновено е 2-3 седмици. За по-големи сайтове срокът може да варира, но в повечето случаи – 1-2 месеца.

Цената за разработка на уеб сайт или онлайн магазин също зависи от броя страници, информация и функции. Свържете се с нас, за да можем да ви съдействаме и да направим конкретна оферта!

Свържете се с нас!