fbpx
  • image

ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА

Онлайн наръчникът е създаден с цел да бъде от помощ на учителите, които имат желание да овладеят дигитални умения и да ги използват в класната стая. Наръчникът е разработен във връзка с обучителната платформа към проекта e-Start@school.

  • Клиент: ДНК
  • Година на изпълнение: 2018 г.
  • Основна задача: Създаване на онлайн наръчник по образователни технологии