fbpx
  • image
  • image

ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА

StartXlab е фирма, чиято основна дейност включва обучения в сферата на бизнеса и иновациите. Фирмата активно работи със стартъп компании в три направления: достъп до финансиране, иновации на бизнес модела и пазарен достъп.

Основните цели при разработването на уеб сайта на фирмата включваха постигане на изчистен дизайн, избор на подходяща цветова схема и динамика.

  • Клиент: StartXlab
  • Година на изпълнение: 2019 г.
  • Основна задача: Създаване на информативен уеб сайт
  • Допълнителни: Избор и обработка на снимков материал, графичен дизайн