fbpx
  • image

ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА

Обучителната платформа е създадена във връзка с проекта e-Start@school и събира на едно място учители със знания и опит в дигиталните технологии и учители, които имат желание да ги овладеят и използват в клас.

Първоначално е разработена обучителната платформа, след което е направен редизайн на всяко едно обучение.

  • Клиент: ДНК
  • Година на изпълнение: 2018 г.
  • Основна задача: Създаване на обучителна платформа за обучение на учители
  • Допълнителни: Редизайн и цялостно оформление на качените обучения